Preškavák

Vítej poutníku. Čaj nebo kávu? Jak se máš? Dlouho jsem tě neviděl… Povídej. Cukr nebo med? Sladíš si život? Aha. A co tam u vás? Jaké to tam je? Pořád stejné jako to bývalo?

O vzdělání

INFORMACE....tak by možná mělo znít toto téma. Informace je jedna z nejdůležitějších věcí dnešního světa, která je natolik zanedbávána již v základu.  Vždyť bez informace by jsme nemohli fungovat, neuměli bychom si rozdělat oheň, neuměli bychom číst ani psát, nevěděli by jsme co jsou věci správné a co jsou věci špatné, protože by jsme jednoduše nevěděli jak. Kurýrem informace je slovo, psané či mluvené.  Nedostatek informací hatí jakýkoliv dobře promyšlený plán či systém.  Je základem dobrého fungování všech skupin lidí, od milostného vztahu, rodiny až po státy a mezinárodní organizace. Jak mnoho může způsobit neobjasněná věc, jak mnoho může způsobit nevyřčená pravda nebo změněná informace. Nejpřínosnější by bylo, kdybychom uměli neustále informace předávat a uměli je filtrovat buď jako pravdivé či nepravdivé.
Nejlepší školou je životní cesta, kresba světa, při takovéto cestě přijdeme na to co je důležité a co není, na to jaký je právě ten náš osobitý pohled, na to jak se chovat v určitých situacích... co a jak všeobecně.
Mnoho lidí ve světě nemá tolik možností jako my, nedostává se jim tolik informací a jsou velmi handicapováni, a proto když pak dostanou větší přísun informací, neumí je roztřídit. Neměli bychom jim  to mít za zlé.
Krásným příkladem jsou rozvojové země. Podle mého mínění je nejefektivnější pomoc těmto zemím, právě vzdělání, podání takových informacích, na kterých se naučí rozeznávat klamavé a pravdivé věci. Základem jakékoliv pomoci těmto zemím je již zmiňované vzdělání, bez toho je jakákoliv pomoc nesmyslná, vyjma opravdu humanitárních pomocí při katastrofách a válkách. U informace vše začíná. Příklad může být jednoduchý: Chci pomoci rozvojové zemi a přitom myslím na ochranu životního prostředí, v které se skrývají jak lidé, příroda tak i krajina, a mohu udělat dvě věci, buď handicapovaným pomohu finančně a nebo osvětově (informativně). Druhý příklad je podle mne ten správný. Ukázat lidem, jak hospodařit jinak, aby se uživili a zároveň dokázali respektovat okolí je nejlepším způsobem jak pomoci. Informovanost, osvěta o tom, jak to funguje jinde, jak být chytřejší. Ve světě běží spousta klamavých informací. Chytrost a sečtělost je umění rozeznávat pravdivé a potřebné informace a dostatečně je aplikovat

 
Kluk jedna ušatá z vod Preškavy… ÷ www.preskavak.webgarden.cz ÷ … portfolio o světe tady a tam. © 2000-2008